2016-04-19

Budżet Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie

Realizacja budżetu w 2016 roku

Wykonanie budżetu Komendy Powiatowej  PSP w Zambrowie według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się następująco:

 plan 3341690,00 zł,  wykonanie 3341680,78 zł
1) w zakresie wydatków płacowych i pochodnych wykonanie wyniosło  2860430,80 zł; zobowiązania niewymagalne wyniosły 180252,37 zł,
2) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanie wyniosło 124910,74 zł; zobowiązania niewymagalne wyniosły 0 zł,

3) w zakresie wydatków rzeczowych bieżących wykonanie wyniosło 356339,24 zł; zobowiązania niewymagalne wyniosły  384,93 zł,

4) w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie i zobowiązania niewymagalne wyniosły 0 zł.  

 

Realizacja budżetu w 2015 roku

Wykonanie budżetu Komendy Powiatowej  PSP w Zambrowie według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia się następująco:

 plan 3173625,00 zł, wykonanie 3173614,94 zł
1) w zakresie wydatków płacowych i pochodnych wykonanie wyniosło  2804639,93 zł; zobowiązania niewymagalne wyniosły 165468,74 zł,
2) w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wykonanie wyniosło 92848,81 zł; zobowiązania niewymagalne wyniosły 0 zł,

3) w zakresie wydatków rzeczowych bieżących wykonanie wyniosło 276126,20 zł; zobowiązania niewymagalne wyniosły  3881,09 zł,

4) w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie i zobowiązania niewymagalne wyniosły 0 zł.