2016-04-27

Ciężar publiczny

Ciężar publiczny w 2015 r.

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie zrealizowała w 2015 r. dochody w wysokości 44,57zł:

    § 0870 – 36,80 zł - wpływy ze sprzedaży złomu,

    § 0920 – 7,77 zł – odsetki od środków  na rachunku sum zleconych.

 

Ciężar publiczny w 2016 r.

Komenda Powiatowa PSP w Zambrowie zrealizowała w 2016 r. dochody w wysokości  164,71 zł:

    § 0870 – 158,80 zł - wpływy ze sprzedaży złomu,

    § 0920 – 5,91 zł – odsetki od środków  na rachunku sum zleconych.