2017-05-22

Dług publiczny

KP PSP w Zambrowie - Dług publiczny za 2016 r.

Według danych na dzień 31 grudnia 2016 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.