2016-04-29

Instrukcja obsługi BIP

 

Instrukcja obsługi BIP

Co zawiera biuletyn?

dane podmiotu i informacje dotyczące:

 • statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu,
 • organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu,
 • organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach,
 • strukturze własnościowej podmiotu,
 • majątku, którym dysponuje,

informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o:

 • trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych,
 • trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych,
 • działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,
 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,
 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Nawigacja

W menu po lewej stronie znajduje się lista kategorii i podkategorii, w ramach których są dostępne informacje w serwisie. Kliknięcie na wybraną pozycje menu powoduje wyświetlenie listy informacji należących do tej kategorii. Informacje pokazywane są w postaci skrótów. Aby obejrzeć pełną treść informacji należy kliknąć w tytuł danej informacji. W celu ułatwienia nawigacji po serwisie w niektórych treściach są umieszczone odnośniki do treści powiązanych z daną informacją. Wybrane informacje zawierają załączniki, które można pobrać i odczytać.

Informacje niedostępne w BIP

Część informacji publicznych nie jest dostępna w BIP (np. z powodu wyłączenia ich jawności lub innych względów). Kategoria  "Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP" opisuje tryb postępowania w celu uzyskania dostępu do tych informacji.