2016-04-19

Kierownictwo Komendy

Kontakt ze wszystkimi funkcjonariuszami - telefon centrali 86 276 31 80

 

 

Kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie

 

 Komendant Powiatowy PSP w Zambrowie

bryg. mgr inż. Maciej Krajewski

pełni funkcję od 12.06.2017 r.

tel. służbowy: 86 276 31 82

W sprawie skarg, wniosków i petycji Komendant przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 11:00 do 15:00


Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasionowski
pełni funkcję od 01.07.2015 r.
tel. służbowy: 86 276 31 83

Redaktor Biuletynu, Oficer Prasowy KP PSPKierownicy Komórek Organizacyjnych:

 

 

Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 
kpt. Łukasz Chankowski
pełni funkcję od 15.09.2015 r.
tel. służbowy: 86 276 31 90

Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej 

st. kpt. Paweł Jasiński
pełni funkcję od 15.09.2015 r.
tel. służbowy: 86 276 31 90

Bezpośredni nadzór nad Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP


Starszy Specjalista  mgr Sylwia Krajewska

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych
pełni funkcję od 01.08.2007 r.
tel. służbowy: 86 276 31 86


Starszy Technik st. ogn.  mgr Agnieszka Mioduszewska

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych

pełni funkcję od 01.10.2008 r.

tel. służbowy 86 276 31 81 tel.fax: 86 276 31 81


Główny Księgowy  st. ogn. mgr Barbara Krajewska

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
pełni funkcję od 01.12.2005 r.
tel. służbowy: 86 276 31 84Starszy Specjalista  mł. bryg.  mgr inż.  Adam Wysmułek

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych
pełni funkcję od 01.06.2007 r.
tel. służbowy: 8586 276 31 87

Stanowisko Pracy ds. BHPKierownik Sekcji asp. sztab. Marek Chmielewski

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna
pełni funkcję od 01.04.1999 r.
tel. służbowy: 86 276 31 85

 

Starszy Technik Dariusz Dmochowski

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna

pełni funkcję  od 01.01.20014 r.

tel. służbowy: 86 276 31 85