2015-09-30

Kontakt

 

Dane teleadresowe Komendy

 

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

ul. Sadowa 4 

18-300 Zambrów

woj. podlaskie

NIP: 723- 10-21-916

 

Tel. centrali (całodobowy): 86 276 31 80

Tel./Faks 86 276 31 81

E-mail: kppspza@straz.bialystok.pl
Kontakt do komórek organizacyjnych

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP: 86 276 31 81; faks 86 276 31 81

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza: 86 276 31 91, 86 276 31 90

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP: 86 276 31 80, faks 86 276 31 88

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych: 86 276 31 86

Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna: 86 276 31 85

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontrolno-Rozpoznawczych: 86 276 31 87

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych: 86 276 31 84


Całodobowy telefon alarmowy 998

OGÓLNOKRAJOWY NUMER ALARMOWY 112